OKG

Modernisering O2

Vid en extra bolagsstämma den 14 oktober 2015 fastställde OKGs huvudägare E.ON sitt tidigare inriktningsbeslut om en förtida stängning av Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2).

Beslutet är i linje med den inriktning som tidigare kommunicerats av OKGs majoritetsägare E.ON och innebär att fortsatta investeringar på O2 avbryts och att anläggningen inte kommer att återstartas.

Läs mer om det nerlagda projektet

Sidan granskad den 26 juli 2017