OKG

Kontaktpersoner

Om inget annat anges nås samtliga kontaktpersoner
via OKGs växel 0491-78 60 00.

VD
Johan Dasht

Produktionschef O3
Mats Ekblad

Avvecklingschef
Andreas Roos

Ekonomichef
Niclas Petersen

Informationschef
Anders Österberg, tfn 070 - 622 44 22

Servicechef
Charlotte Axelsson Andersson (tf)

Personalchef
Lotta Sätterlund

Säkerhetschef
Jan Karjalainen

Säkerhetsskyddschef
Michael Stahre

Strålskyddsföreståndare
Lennart Gustafsson

Teknikchef
Pontus Tinnert

Underhållschef
Henry HanssonDataskyddsombud
Ola Alsén, tfn 070 - 327 55 34

Sidan uppdaterad den 21 maj 2018