OKG

Vänd dig till oss med dina frågor

OKG Aktiebolag
Simpevarp 200
572 83 Oskarshamn

0491-78 60 00

info@okg.uniper.energy

Besök

Gymnasieskolor och universitet/högskolor kan i viss mån göra studiebesök på O3. Detta måste dock bokas lång tid i förväg via telefon 0491-76 80 80 eller e-post besok@okg.uniper.energy. Möjlighet finns dock för andra grupper och skolor till ett så kallat informationsbesök, vilket innebär en föreläsning av OKG men inte tillträde till området.

Bad, fiske och vattenaktiviteter i Hamnefjärden

Tidigare har det varit fritt att nyttja det varma vattnet vid kylvattenutsläppet, men detta är numer förbjudet. Fiskeförbud råder dessutom i hela Hamnefjärden och även en bit ut i havet, närmare bestämt i en radie på 300 meter räknat med centrum från fjärdens mynning. Förbudet är fattat för att inte fiskare ska skada mätutrustning som finns utplacerad i vattnen.

Flygförbud över Simpevarpshalvön

Transportstyrelsen har beslutat om ett så kallat permanent restriktionsområde över Simpevarpshalvön, vilket betyder att luftfart är förbjuden över halvön. Förbudet gäller alla luftfartyg inklusive drönare och modellflygplan.

Sidan granskad den 26 juli 2017