OKG - Ett företag i E.ON koncernen

Ekonomi

OKG verkar idag på en fri elmarknad. Det innebär att verksamheten är konkurrensutsatt på samma sätt som vilket annat företag som helst. Kostnaden för oss att producera el hamnar på 30-35 öre per kilowattimme ett normalt produktionsår. Den kostnaden fördelas på fem huvudsakliga områden:

Rörliga kostnader

DUAM, det vill säga de rörliga kostnaderna för drift, underhåll, administration och marknadsföring, är en del.

Avskrivningar och räntor

En annan del är kapitalkostnader, i form av avskrivningar på anläggningarna samt räntor på de lån som tagits för att investera i anläggningarna och deras utveckling.

Bränslekostnader och avsättningar

Bränslekostnader samt avsättningar för omhändertagande av kärnkraftens restprodukter är den tredje och fjärde.

Skatter

Den resterande och femte delen är skatter. Mer än 90 procent av skatterna utgörs av den särskilda effektskatt som påförs alla svenska kärnkraftverk. Effektskatten innebär att man betalar skatt för leveranskapacitet oavsett om de producerar el eller inte. Under ett verksamhetsår betalar OKG över 1 000 miljoner kronor i skatt.

 

 

This website may contain forward-looking statements and data based on current assumptions and forecasts made by E.ON and other information currently available to E.ON. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. E.ON does not intend, and does not assume any liability whatsoever, to update these forward-looking statements and data or to conform them to future events or developments.
Sidan uppdaterad den 10 september 2015