OKG

OKGs tre reaktorer

OKG äger tre kokvattenreaktorer (BWR = Boiling Water Reactor) Oskarshamn 1, 2 och 3 vilka kallas O1, O2 och O3 i dagligt tal. Reaktorerna togs i kommersiell drift 1972, 1974 respektive 1985.

Under 2015 fattades beslut om en förtida stängning av O1 och O2. Stängningen av O2 är redan påbörjad, medan stängningen av O1 påbörjas vid halvårsskiftet 2017.

De tre reaktorerna har en sammanlagd installerad bruttoeffekt på 2 603 MW och skulle vid full drift stå för cirka tio procent av Sveriges elproduktion. Under ett normalår producerar O1 och O3 tillsammans drygt 12 miljarder kilowattimmar, vilket motsvarar en halv miljon normalstora villors årsförbrukning av el.

O1

Byggstart: 1966
Driftstart: 1972
Maxeffekt, brutto (MW): 492
Leverans 2015 (GWh): 2488

O2

Byggstart: 1969
Driftstart: 1974
Maxeffekt, brutto (MW): 661
Leverans 2015 (GWh): 0

O3

Byggstart: 1980
Driftstart: 1985
Maxeffekt, brutto (MW): 1450
Leverans 2015 (GWh): 9668  

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2016