OKG

Miljöpolicy

OKG Aktiebolag strävar ständigt efter att minska miljöpåverkan, främst genom att producera klimateffektiv el samt att genomföra utsläppsreducerande åtgärder för radioaktiva ämnen. Dessutom genomföra energibesparande åtgärder i anläggningarna, begränsa användningen av kemiska produkter samt optimera hanteringen av avfall. För att detta ska uppnås krävs att OKG:

  • producerar el som planerat
  • har tydliga och kommunicerade miljömål
  • har miljömedveten och engagerad personal
  • angriper källorna till betydande miljöpåverkan
  • tar miljöhänsyn i all verksamhet
  • har effektiva hanterings- och reningssätt
  • lever upp till gällande miljölagkrav

För att lyckas med miljöfrågorna är det också viktigt för OKG att ha en
öppen och saklig dialog med samhället.

Sidan granskad den 26 juli 2017