OKG

Fortsatt samråd om O1 och O2

OKG AB genomför fortsatt samråd inför tillståndsansökan om nedmontering och rivning av Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2 samt den gemensamma avfallsbyggnaden.

Tidigare samråd hölls under perioden 2016-10-10 till 2016-11-11. Ansökan planerar att även omfatta den avfallshantering som uppstår inom den ansökta verksamheten.

Det ursprungliga och kompletterade samrådsunderlaget finns att ta del av nedan.

Synpunkter kan lämnas skriftligt via e-post till katarina.andersson@okg.uniper.energy senast den 13 april.

 

Kompletterat samrådsunderlag

Ursprungligt samrådsunderlag

 

Sidan uppdaterad den 23 mars 2017