Montagebest�mmelser f�r elektrisk utrustning

UTG�VA: 2007-03-20

Installation

Microsoft Word (eller l�sare f�r Word) och Acrobat Reader m�ste vara installerad f�r att l�sa ing�ende dokument.

  • Installationsfilen (ar40eng.exe) f�r Acrobat Reader 4.0 finns bifogad i katalog acrobat

  • Installationsfilen f�r Word Viewer finns bifogad i katalog wordviewer

Utg�ve- och versionshantering

Hela den sammansatta dokumentsatsen har ett datum som anger dokumentationens utg�va. De dokument som ing�r i en viss utg�va anges i dokumentf�rteckningen d�r dokumentens identitet, version och titel framg�r.

Utg�van avser hela den sammansatta dokumentsatsen och n�r dokument tillkommer, eller n�gon st�rre f�r�ndring g�rs, �ndras utg�vans datum i dokumentf�rteckningen.

Varje ing�ende dokument har ett versionsnummer som anger dokumentversion samt spr�kversion. Exempel: 1 sv (dokumentversion 1, svenska)

Dokumentversion avser enskilda dokument och r�knas upp d� �ndring eller komplettering g�rs p� respektive dokument.

Navigering

Val av spr�k kan g�ras p� f�rsta sidan.

F�nstret best�r av tre paneler d�r det stora till h�ger anv�nds f�r att visa dokument. Den mindre nedre panelen inneh�ller en funktion f�r att starta utskrifter, en funktion som tar fram s�ksidan, samt en l�nk tillbaka till startsidan.